ውክልና

የውክልና አገልግሎት

እባክዎ አገልግሎቱን አዘጋጅተን እንድንስጥዎ በጥንቃቄ አንብበው አስፈለጊውን ማስረጃዎች ከነ ፎቶ ኮፒያቸው አያይዘው ያቅርቡ/ይላኩ፡፡
 • ዜግነትዎ ኢትያጵያዊ ወይም ትውልድ ኢትዮጵያዊ መታወቂያ ካልዎት
  • ኤምባሲው ዘንድ በአካል የሚቀርቡ ከሆነ የውክልና ሰነዱን ኦፊሰሩ ባለበት ፈርመው ማስፈፀም ይኖርበታል
  • ውክልናው በመልዕክት / mail / የሚልኩ ከሆነ ሰነዱን ኖተራይዝ አድርገው አድራሻዎ የተጻፈበት መመለሻ ፖስታ ከነቴምብሩ አብሮ መላክ
 • የሌላ አገር ዜጋ ለሆኑ/በትውልድ ኢትዮጵያዊ  መታወቂያ ካርድ የሌላቸው/ አገልግሎቱ የፀና የኢትዮጵያ ፓስፖርት የሌላቸው
 • ውክልናውን በአማርኛና በእንግለሊዘኛ ተጽፎ ኖተራይዝ በማድረግ በመጀመሪያ ባሉበት ስቴት ኦፊስ ቀጥሎ ዋሽንግተን ዲሲ ወደሚገኘው ስቴት ዲፓርትመንት በመላክ አረጋግጦ መቅረብ/መላክ
 • አገልግሎቱን በፓስታ ቤት በኩል ለምትጠይቁ አመልካቾች እባክዎ መላኪያዎም ሆነ መመለሻ ፖስታዎ ትራኪንግ ቁጥር ባለው የፖስታ አገልግሎት እንዲጠቀሙ እንመክራለን፡፡
የፖስታ አላላክ መመሪያ

 • በፖስታ ቤት አማካኝነት ውክልና የምትጠይቁ ባለጉዳዮች መላኪያም ሆነ መመለሻ ፖስታ መጠቀም የሚኖርባችሁ Tracking Number ባለው FEDEX, UPS, ወይም USPS EXPRESS MAILመሆን ይገባዋል፡፡
 • የላኩት ፖስታ ወደ ኤምባሲያችን ለመድረሱ ፖስታውን በላኩበት  የTracking Number በመጠቀም ማወቅ ስለሚችሉ እባክዎት ፖስታውን  ኤምባሲ መድረሱን ለማወቅ አይደውሉ፡፡
 • የውክልናዎ ማመልከቻ ኤምባሲው ከተረከበት ከሁለት ውይም ከሶስት የስራ ቀናት በኋላ ያለበትን ደረጃ ለማወቅ በላኩት የመመለሻ ፓስታ Tracking Number በመጠቀም ያጣሩ!

 ሀ የአትዮጵያዊ ዜግነት ላላቸው

መሟላት የሚገባቸው መስፈርቶች

1

ውክልናውን አዘጋጅቶ ማቅረብ/መላክ

2

የታደሰ የኢትዮጵያ ፓስፖርት ኮፒ

3

በአሜሪካን አገር ያሉበትን ስታተስ የሚያሳይ ማስረጃ  ኮፒ

 

 • የግሪን ካርድ  ወይም
 • ግሪን ካርድ ከሌለዎት የኢሚግሬሽን ስታተስዎን የሚያሳይ ማስረጃ ወይም
 • የ I-94 ኮፒ ወይም
 • የስራ ፍቃድ

5

የአገልግሎት ክፍያ 61.20 ዶላር ለኢትዮጵያ ኤምባሲ የተፃፈ
 • መኒ ኦርደር /Money Order/ ወይም
 • ካሽየር ቼክ /Cashier Check/ ወይም
 • ሰርቲፋይድ ባንክ ቼክ /Certified Bank Check/
6 የመጠየቂያ ቅጽ መሙላት (Click here to download a Form)
7

ውክልናውን በፖስታ ቤት በኩል የሚልኩ ከሆነ ፣ አድራሻዎ የተጻፈበት መመለሻ ፓስታ Tracking Number ያለው (FEDEX, UPS, ወይም USPS EXPRESS MAIL ) ከነቴምብሩ አብሮ መላክ

ለ. ትውልደ ኢትዮጵያዊ መታወቂያ ካርድ ለያዙ

መሟላት የሚገባቸው መስፈርቶች

1

ውክልናውን አዘጋጅቶ ማቅረብ/መላክ

2

የታደሰ ትውልድ ኢትዮጵያዊ መታወቂያ ካርድ ኮፒ

3

የአገልግሎት ክፍያ 61.20 ዶላር ለኢትዮጵያ ኤምባሲ የተፃፈ
 • መኒ ኦርደር /Money Order/ ወይም
 • ካሽየር ቼክ /Cashier Check/ ወይም
 • ሰርቲፋይድ ባንክ ቼክ /Certified Bank Check/

4

የመጠየቂያ ቅጽ መሙላት(Click here to download a Form)
5

ውክልናውን በፖስታ ቤት በኩል የሚልኩ ከሆነ ፣ አድራሻዎ የተጻፈበት መመለሻ ፓስታ Tracking Number ያለው (FEDEX, UPS, ወይም USPS EXPRESS MAIL ) ከነቴምብሩ አብሮ መላክ

ሐ. የሌላ አገር ዜጋ ለሆኑ/በትውልድ ኢትዮጵያዊ  መታወቂያ ካርድ የሌላቸው/ አገልግሎቱ የፀና የኢትዮጵያ ፓስፖርት የሌላቸው
መሟላት የሚገባቸው መስፈርቶች

1

በአማርኛና በእንግሊዘና ጽፈው ያዘጋጅቱን ውክልና በመጀመሪያ ባሉበት ስቴት ኦፊሰር ቀጥሎ  ዋሽንግትን ዲሲ በሚገኘው ስቴት ዲፓርትመንት በመላክ አረጋግጦ ማምጣት

2

የአገልግሎት ክፍያ 94.80 ዶላር ለኢትዮጵያ ኤምባሲ የተፃፈ

 

 • መኒ ኦርደር /Money Order/ ወይም
 • ካሽየር ቼክ /Cashier Check/ ወይም
 • ሰርቲፋይድ ባንክ ቼክ /Certified Bank Check/

3

የመጠየቂያ ቅጽ መሙላት(Click here to download a Form)

4

ውክልናውን በፖስታ ቤት በኩል የሚልኩ ከሆነ ፣ አድራሻዎ የተጻፈበት መመለሻ ፓስታ Tracking Number ያለው (FEDEX, UPS, ወይም USPS EXPRESS MAIL ) ከነቴምብሩ አብሮ መላክ

Leave a Reply